Msze Święte w parafii :
w dni powszedniegodz. 7:20
we środę i czwartek o 18:00
w niedziele: g. 8:30, 10:00 i 12:00
Kancelaria czynna tylko w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św.
ul. Garwolińska 7a, 08-412 BOROWIE
e-mail: par.borowie@gmail.com
Proboszcz: ks. Marek Kukiel
Wikariusz: ks. Kamil Stańczuk: 574 647 363

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj19
mod_vvisit_counterWczoraj431
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1898
mod_vvisit_counterW minionym tygodniu3208
mod_vvisit_counterW tym miesiącu7549
mod_vvisit_counterW minionym miesiącu17172
mod_vvisit_counterOd 1 IX 2011r.986536

Online: (20 minut temu:) 2
Twoje IP: 54.198.41.76
,
Dzisiaj: Sie 17, 2018

LogowaniePacierz PDF Drukuj Email
Wpisany przez by parafiaborowie   
czwartek, 24 listopada 2011 16:40

Share

  MODLITWA PAŃSKA

 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje.
 Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
 I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

  POZDROWIENIE ANIELSKIE

 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
 Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 SKŁAD APOSTOLSKI

 Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
 Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

 Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
 Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy, ciała mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 ANIOŁ PAŃSKI

 V. Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi.
 R. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
 V. Oto ja służebnica Pańska.
 R. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
 V. A słowo stało się ciałem.
 R. I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...
 V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
 R. Amen.

 POD TWOJĄ OBRONĘ

 Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
 O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 MODLITWA ZA ZMARŁYCH

 Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

 AKT WIARY

 Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
 W Trójcy jedyny, prawdziwy,
 Wierzę, coś objawił, Boże.
 Twe słowo mylić nie może.

 AKT NADZIEI

 Ufam Tobie, boś Ty wierny,
 Wszechmogący i miłosierny,
 Dasz mi grzechów odpuszczenie,
 Łaskę i wieczne zbawienie.

 AKT MIŁOŚCI

 Boże, choć Cię nie pojmuję,
 jednak nad wszystko miłuję,
 nad wszystko, co jest stworzone,
 boś Ty dobro nieskończone.

 AKT ŻALU

 Ach, żałuję za me złości
 jedynie dla Twej miłości.
 Bądź miłości mnie, grzesznemu,
 dla Ciebie odpuszczam bliźniemu

 GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

 1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą, i całym swoim umysłem.
 2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 

 DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 

Pięć przykazań kościelnych 

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzet
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta 
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo
 

Dary Ducha Świętego

 1. Dar mądrości
 2. Dar rozumu
 3. Dar umiejętności
 4. Dar rady
 5. Dar męstwa
 6. Dar pobożności
 7. Dar bojaźni Bożej
 

Pięć warunków sakramentu pokuty

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
 

Trzy cnoty boskie

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość
 

Cztery cnoty główne

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie
 4. Męstwo
 

Najprzedniejsze dobre uczynki

 1. Modlitwa.
 2. Post.
 3. Jałmużna.
 

Uczynki miłosierne co do duszy

 1. Grzeszących upominać
 2. Nieumiejętnych pouczać
 3. Wątpiącym dobrze radzić
 4. Strapionych pocieszać
 5. Krzywdy cierpliwie znosić
 6. Urazy chętnie darować
 7. Modlić się za żywych i umarłych

 Uczynki miłosierne co do ciała.

 1. Głodnych nakarmić
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać
 4. Podróżnych w dom przyjąć
 5. Więźniów pocieszać
 6. Chorych nawiedzać
 7. Umarłych grzebać


Siedem grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo


Ostateczne rzeczy człowieka.

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło


Wyznanie wiary (Credo)

 Wierzę w jednego Boga,
 Ojca Wszechmogącego,
 Stworzyciela nieba i ziemi,
 wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
 I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa,
 Syna Bożego Jednorodzonego,
 który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
 (Bóg z Boga,) Światłość ze Światłości,
 Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
 Zrodzony a nie stworzony,
 współistotny Ojcu,
 a przez Niego wszystko się stało.
 On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
 I za sprawą Ducha Świętego
 przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem.
 Ukrzyżowany również za nas,
 pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
 I zmartwychwstał trzeciego dnia,
 jak oznajmia Pismo.
 I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
 I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,
 a Królestwu Jego nie będzie końca.
 Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
 który z Ojca (i Syna) pochodzi,
 który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
 który mówił przez proroków.
 Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
 Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.
 I oczekuję wskrzeszenia umarłych
 i życia wiecznego w przyszłym świecie.
 Amen.

 Grzechy wołające o pomstę do nieba
 1. Umyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

  Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 Grzechy cudze - przeciw miłości bliźniego
 1. Namawiać kogoś do grzechu.
 2. Nakazywać grzech.
 3. Zezwalać na grzech.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Pochwalać grzech drugiego.
 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
 7. Nie karać za grzech.
 8. Pomagać do grzechu.
 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.


 Dziewięć grzechów przeciw miłości bliźniego, grechy cudze - druga wersja
 
l. Radzić do grzechu.
 2. Grzech nakazywać.
 3. Na grzech drugich zezwalać.
 4. Innych do grzechu pobudzać.
 5. Grzech drugich pochwalać.
 6. Na grzech drugich milczeć.
 7. Grzechu nie karać.
 8. Do grzechu pomagać.
 9. Grzechu Innych bronić.

 

Share

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 18:00
 

Informacje na dziś

Podlasie24.pl


Polecamy strony www

Tygodnik Regionalny Diecezja Siedlecka Muzeum Diecezjalne Regionalny Portal Informacyjny Tygodnik Regionalny Jerycho Młodych Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej Hosanna Festival Golgota Młodych Nie wstydzę się Jezusa! Katolicka Agencja Informacyjna GminaBorowie Katedra Siedlecka Radio Maryja Telewizja TRWAM Katolickie Radio Podlasie

Katolickie Radio Podlasie

You must have Flash Player installed in order to see this player.